Rumah Tradisional Asal Kepulauan Riau

  • Blogging
  • Nov 03, 2021
Rumah Adat

Indonesia merupakan suatu negeri yang mempunyai keragaman budaya semacam baju, upacara adat, senjata, sampai rumah adat. Budaya di negeri ini sangatlah banyak. Mengingat provinsi di Indonesia pula banyak. Itu kenapa, budaya yang timbul di tiap wilayah juga pula berbeda- beda.

Ya, memanglah tidak hendak terdapat habisnya bila membicarakan keberagaman yang terdapat di negeri ini. Kenyataannya, bunda pertiwi ini tidak cuma kaya hendak budaya, namun kaya hendak sumber energi alam serta bahasanya. Perihal seperti itu yang membuat Indonesia jadi negeri yang tidak sempat hening turis baik lokal ataupun mancanegara.

Berdialog menimpa budaya, pasti sebagian besar dari Kamu masih belum ketahui betul tentang budaya di Indonesia, spesialnya rumah adat. Oleh karenanya, Kamu sangat dianjurkan buat menyimak postingan ini sampai habis. Semacam yang dikenal, rumah– rumah adat di Indonesia mempunyai keunikan tertentu. Perihal ini disebabkan tiap wilayah di Indonesia mempunyai karakteristik khas yang membedakannya dengan wilayah yang lain.

Rumah adat Provinsi Kepulauan Riau tersebut tidak cuma jadi ikon dari sesuatu wilayah ataupun provinsi saja, melainkan meyakinkan kepada penerus bangsa kalau nenek moyang negeri ini mempunyai kemampuan dalam bidang arsitek.

Melayu Selaso

Rumah tradisional khas provinsi Riau merupakan Rumah Melayu Selaso. Terdapat perihal yang menarik dari rumah Adat Riau ialah mempunyai ukiran yang jadi karakteristik khasnya. Ukiran di dalam rumah mengambil dari tema alam ialah lebah bergayut, pucuk rebung, selembayung, serta lain sebagainya.

Nama lain dari rumah wilayah Riau merupakan Rumah Selaso Jatuh Kembar. Gunanya tidaklah buat ditempati melainkan buat tempat musyawarah. Orang- orang dekat biasa menyebutnya dengan istilah Balai Salaso Jatuh.

Terdapat sebagian ruangan yang terdapat di rumah asal Riau, ruangan tersebut di antara lain ruang besar yang berperan buat tempat tidur. Terdapat ruangan yang lain semacam ruangan anjungan, dapur, sampai ruangan bersila. Sebaliknya wujud dari rumah tradisional Riau merupakan persegi panjang. Apa karakteristik khas rumah adat Riau? Dia mempunyai bangunan yang lebih rendah daripada ruang tengahnya. Itu kenapa, rumah ini mempunyai istilah Rumah Selaso Jatuh Kembar.

Selaso Jatuh Kembar

Rumah tradisional Kepulauan Riau sama dengan rumah tradisional Riau, ialah Rumah Adat Selaso Jatuh Kembar. Gunanya bersama bukan buat tempat tinggal, melainkan tempat musyawarah maupun rapat buat kepentingan masyarakat. Sebagian berbagai nama yang dipunyai oleh rumah ini antara lain Balairung Sari, Balai Kerapatan, Balai Penyembuhan, serta yang lain.

Bila Kamu tiba ke Kepulauan Riau, Kamu hendak mengalami rumah adat Kepulauan Riau cuma sebagian saja di situ. Kenapa? Sebab saat ini ini aktivitas musyawarah dapat dicoba di mana saja. Semacam halnya musyawarah di rumah penghulu serta musyawarah keagamaan di masjid. Ruangan-ruangan yang ada di rumah ini antara lain ruang tidur, ruang anjungan, ruang bersila, serta yang lain.

Melayu Atap Limas

Tipe rumah adat ini yakni yang sangat dominan digunakan oleh warga Riau selaku tempat tinggal. Semacam halnya rumah khas melayu, rumah limas memakai konsep rumah panggung. Karakteristik khas dari rumah ini merupakan wujud atap yang menyamai limas. Rumah limas ini umumnya dibuat dari kayu serta digunakan selaku tempat tinggal.

Ada 4 bagian bangunan dari rumah ini, ialah teras serta bagian depan, ruang tengah, dapur, serta ruang balik. Teras ataupun bagian depan umumnya buat menerima tamu, ruang tengah buat tempat berkumpulnya keluarga ataupun rapat keluarga, dapur buat memasak, serta ruang balik selaku tempat tidur.

Terdapat banyak tipe rumah adat kepulauan riau, serta tiap-tiap jenisnya memliki ciri serta keunikan tertentu.